Getto. To działo się tutaj.

Tu bylo getto

Chodząc kieleckimi ulicami często nie zauważamy, że wchodzimy na teren, na którym mieściło się getto – kieleckie piekło. Zamieszczone poniżej zdjęcia z tamtego czasu nałożone na współczesne fotografie Kielc mogą nam uprzytomnić, że poruszamy się po miejscach, które są świadkami cierpienia Żydów. Jeżeli zdjęcia nie wyświetlają się poprawnie spróbuj odświeżyć stronę.

Granice getta nałożone na współczesną mapę Kielc: 

 

Wejście do getta od ul. Koziej. Na tej ulicy mieściła się siedziba Judenratu.

oldaler

Wejście do dużego getta od ulicy Warszawskiej. Na zdjęciu widoczna północna ściana kieleckiej synagogi w jej oryginalnym wyglądzie.

alal

Bodzentyńska. Ta odchodząca od rynku ulica znalazła się w obrębie tzw. małego getta.

alal