z3391277Q,Zydzi-ranni-w-pogromie-kieleckim-4-lipca-1946-r–uczestnicza