Kontakt

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

ul. Planty 7, 25-508 Kielce,

Telefon: 41 201 02 38, e-mail: biuro@jankarski.org.pl

Konto bankowe dla przelewów krajowych:

Nr konta: 28 1910 1048 2116 2981 3042 0001

Konto dla osób chcących przekazać Stowarzyszeniu

1% podatku dochodowego:

Nr konta: 44 1910 1048 2116 2981 3042 0004

Jak przekazać swój 1%?

1. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisz nazwę:

STOWARZYSZENIE IM. JANA KARSKIEGO

2. Wpisz numer KRS: 0000230415

3. Wpisz kwotę, którą chcesz przekazać na rzecz Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.

da