Ławeczka Karskiego

Ławeczka Karskiego

Pamiętajcie, że świat jest pełen niesprawiedliwości, a nawet zła, którym winniście się z odwagą przeciwstawiać.
O sprawiedliwość, o wolność, o godność i jakość życia należy stale walczyć.
prof. Jan Karski

 
Publikacja ta jest zwieńczeniem konkursu literackiego „Ławeczka Karskiego”, którego pomysłodawcą był Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia
im. Jana Karskiego. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy w listopadzie 2013 roku uczniów kieleckich szkól ponadgimnazjalnych. W pierwszym etapie
nadsyłali swoje prace literackie poświęcone Kielcom – nie narzucaliśmy ani formy, ani konkretnego tematu. W drugim etapie kilkunastu autorów najlepszych prac wzięło udział w warsztatach reporterskich, które poprowadziła nestorka kieleckiego dziennikarstwa, pani Jadwiga Karolczak. Warsztaty trwały od lutego do czerwca 2014 roku. Ich rezultatem są cztery reportaże związane z Ławeczką Karskiego. Ustawiona na mostku nad Silnicą rzeźba autorstwa Karola Badyny jest darem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego dla kielczan. Siedzący na ławeczce w centrum miasta Jan Karski spogląda na kamienicę przy ul. Planty 7 – miejsce pogromu…
Nasi młodzi przyjaciele nie tylko zgłębili sztukę pisania reportażu, ale poznali postać wielkiego Polaka i patrioty oraz fragment naszej bolesnej historii. Dziękuję za wytrwałość w tej ważnej lekcji uczennicom kieleckich szkół: Barbarze Gajos i Sarze Terelak z VI Liceum Ogólnokształcącego im.
Juliusza Słowackiego, Zuzannie Śmiech z Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Jadwigi Królowej, Natalii Sikorze z I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego. Dziękuję ich wychowawcom: Annie Fatydze, Lilii Winiarskiej-Mancini, Dariuszowi Stępniowi. Gorące podziękowania za dzielenie się wiedzą i talentem podczas spotkań warsztatowych składam pani Jadwidze Karolczak.
Dla nas, organizatorów, sens naszych działań potwierdzają słowa jednej z uczestniczek konkursu:

Jeszcze nie wszystko stracone, panie Karski – mówię. Spoglądam na pogodne niebo. – Są ludzie, którzy pamiętają. Uczą prawdy – pocieszam nieruchomego szachistę i siebie. Na ręce Karskiego siada biały gołąb. Dostojnie podnosi głowę do góry. Symbol, znak?

Andrzej Białek

Pobierz całą publikację (PDF)

Ławeczka Karskiego